fi

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: MyJemma Oy ltd. (2659785-3) 
Verkkosivut: www.myjemmacollection.com 
Osoite: PL 43, 20761 Piispanristi
Sähköposti: info@myjemmacollection.com
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Marko Kallio 
Osoite: PL 43, 20761 Piispanristi 
Sähköposti: info@myjemmacollection.com

3. Rekisterin nimi

MyJemma Oy:n verkkokaupan (www.myjemmacollection.com) asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaikkia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. MyJemma Oy käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen myös yhteistyökumppaneita. Teknisistä syistä johtuen osa rekisteritiedoista voidaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille. 

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

 • asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon;
 • palvelun toteuttamiseen;
 • asiakastapahtumien varmentamiseen;
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;
 • markkinointiin;
 • liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero;
 • yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot;
 • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot;
 • maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustiedot kerätään asiakkaan täyttämästä rekisteröinti- ja/tai yhteystietolomakkeesta MyJemma Oyn verkkokaupassa. Suoramarkkinointi- sekä sähköpostimarkkinointiluvat tallennetaan erikseen.

 • Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla;
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla;
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto Ry:n ylläpitämästä asiakasrekisteristä;
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

MyJemma Oy voi luovuttaa tietoja Suomen lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa rekisteristä valikoitujen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on tämän hyväksynyt. MyJemman valikoimat yhteistyökumppanit eivät saa luovuttaa näitä tietoja muille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:_n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai muihin vastaaviin selvityksiin. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisterin tiedot on suojattu ulkopuolisilta palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.

Asiakasrekisterijärjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus