Elämyskorujen tilaus-, toimitus- ja sopimusehdot

Nämä tilaus- ja toimitusehdot sekä jäljempänä olevat MyJemma -palvelun sopimusehdot koskevat elämyskoruja tilaavia yksityisasiakkaita. Yrityksille tarjottujen palvelujen sisältö ja sopimusehdot neuvotellaan yritysasiakaskohtaisesti. 

Asiakaspalvelumme palvelee teitä tarvittaessa osoitteessa contact@myjemmafi.

1. Tilaus- ja toimitusehdot

Nämä tilaus- ja toimitusehdot koskevat MyJemma Oyn elämyskorujen kauppaa. Tilatessaan tuotteita tai palveluja MyJemman verkkosivuston kautta käyttäjä sitoutuu näihin ehtoihin. Elämyskorut ovat tilattavissa sähköpostitse osoitteesta contact@myjemma.fi

Myymme tuotteita ja palveluja vain täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tekemällä tilauksen, ostaja vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen (yli 18-v.) tai huoltajan suostumuksen ostotapahtumalle saanut henkilö. Tehtyään tilauksen ja hyväksyttyään nämä tilaus- ja toimitusehdot, Tilaaja saa sitovan tilausvahvistuksen tilausprosessin aikana ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tilaaja on itse vastuussa oman tilinsä, salasanansa ja PIN-koodiensa käytöstä sekä niiden huolellisesta säilyttämisestä. Tilaaja sitoutuu antamaan tilauksen yhteydessä oikeat ja ajantasaiset tiedot. Tilaaja vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Tilaajan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

MyJemma ei myy tuotteitaan tai palvelujaan jälleenmyyjille ja siten pidätämme oikeuden rajoittaa suurten erien myyntiä.

Maksutavat

Maksaminen tapahtuu tilauksen vahvistamisen jälkeen asiakkaan omassa verkkopankissa tilisiirtona. Tilitiedot tilaaja saa tilausvahvistuksen yhteydessä.
 

Tuotteiden ja palvelujen hinnoittelu sekä toimituskulut

Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin. Tuotteen hinta näkyy tilaushetkellä tuotteen kohdalla korujen esittelysivulla. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Mahdollisen väärinhinnoittelun sattuessa, ja jos asiakkaan voidaan olettaa ymmärtävän tuotteen olevan hinnoiteltu väärin verkkokaupassa, kyseistä tuotetta ei toimiteta tilauksesta huolimatta asiakkaalle kyseiseen hintaan. Tässä tapauksessa olemme yhteydessä asiakkaaseen välittömästi.

Tilauksista peritään seuraavat tilauskohtaiset toimitus- ja käsittelykulut: 

  • Kotimaan toimitukset: toimitus tilauksen yhteydessä annettuun postiosoitteeseen: ilmainen.
  • EU-maiden toimitukset: toimitus annettuun postiosoitteeseen: 16,90 € tilausta kohden.
  • Muiden maiden toimitukset: toimitukset annettuun postiosoitteeseen: 25,90 € tilausta kohden.

Mikäli tuotteet toimitetaan EU:n ulkopuolelle, on Tilaaja vastuussa kaikista mahdollisista tullaus-, tuonti- tai muista maksuista (huom. tullauskäytännöt vaihtelevat maittain). Mikäli tuote pitää tullata, Tilaaja ymmärtää, että tullaus voi aiheuttaa viivettä alkuperäiseen toimitusaika-arvioon.

Toimitusaika

Tilaus käsitellään 1-5 arkipäivän kuluessa siitä kun maksu on kirjautunut järjestelmään. Toimitusaika riippuu tuotteesta, sen varastosaatavuudesta, valitusta toimitustavasta sekä toimitusosoitteesta. Erikoistuotteiden ja jälkitoimitustuotteiden osalta toimitusajat ovat alla mainittuja aikoja pidempiä.  

Kotimaassa toimitusaika on 3-4 arkipäivää tilauksen käsittelystä. Toimitus on normaalin postinkannon yhteydessä postilaatikkoon.

Ulkomaan toimituksissa toimitusaika riippuu kohdemaasta (Pohjoismaat ja EU-alue tyypillisesti 2-5 arkipäivää tilauksen käsittelystä, muu maailma tyypillisesti 4-9 arkipäivää tilauksen käsittelystä). Toimitus on normaalin postinkannon yhteydessä postilaatikkoon.

MyJemma Oy varaa oikeuden toimittaa samaan aikaan tilatut tuotteet tarvittaessa erikseen. Mikäli tuote ei ole saapunut kohtuullisessa ajassa pyydämme Tilaajaa olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Pidätämme oikeuden evätä tilaus tarvittaessa. Tällaisessa tapauksessa maksu palautetaan Tilaajalle 24 päivän kuluessa.

Tilauksen peruuttaminen

Tilaajalla on oikeus peruuttaa tilaus jos tilattua tuotetta/palvelua ei ole vielä toimitettu tai otettu käyttöön Tilaajan tai kolmannen tahon toimesta.

Mikäli Tilaaja haluaa peruuttaa tilauksensa, tulee hänen olla yhteydessä MyJemman asiakaspalveluun. Yhteydenotosta tulee käydä ilmi Tilaajan nimi, osoite ja tilausnumero.

Tilaajalla on oikeus peruuttaa ja palauttaa tuote 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Tilaus on peruutettu näiden tilaus- ja toimitusehtojen mukaisesti ilmoittamalla siitä MyJemman asiakaspalveluun sähköpostitse 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.
  • Tuote on lähetetty MyJemmalle 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta noudattaen tarkasti asiakaspalvelun antamia ohjeita.
  • Tuote on alkuperäisessä/virheettömässä kunnossa ja tuotetta ei ole käytetty tai siihen liitettyä palvelua ei ole otettu käyttöön Tilaajan tai kolmannen tahon toimesta.
  • Tuote on pakattu alkuperäiseen ehjään pakkaukseensa ja kaikki toimitetut osat ovat mukana palautuspaketissa.

Tilaaja vastaa peruutetun tuotteen palautuskustannuksista. Palautustoimituksen aikana tuotteelle mahdollisesti aiheutuneet vahingot ovat Tilaajan vastuulla. Ylläolevien ehtojen täyttyessä MyJemma hyvittää Tilaajalle peruutetun tuotteen hinnan takaisin sen jälkeen kun palautus on saapunut ja peruutetun tuotteen kunto on tarkastettu.

Mikäli tuote palautuu MyJemmaan noutamattomana, pyrimme saamaan yhteyden Tilaajaan kahden viikon ajan, jonka jälkeen toimitusta ei lähetetä uudelleen eikä maksusuoritusta palauteta Tilaajalle. MyJemma varaa itsellensä oikeuden veloittaa toimituskulut uudelleen asiakkaan pyytäessä palautuneen tuotteen uutta toimitusta.

Takuu ja tuotepalautukset

Kaikilla MyJemman tuotteilla on 12 kuukauden takuu valmistusvirheiden osalta. Takuu ei koske normaaleja käyttöön ja kulumiseen liittyviä vikoja. Takuu ei myöskään koske vikoja, joiden voidaan katsoa aiheutuneet tuotteiden huolimattomasta hoidosta ja/tai käyttö- ja hoito-ohjeiden vastaisesta käytöstä. Tarkemmat ohjeet tuotteiden hoidosta ovat verkkosivuillamme. Takuuasioissa asiakkaalla tulee olla aina esittää alkuperäinen ostotosite.

Mikäli tuote on viallinen tai vahingoittunut toimituksessa, Tilaajan tulee ilmoittaa asiasta MyJemman asiakaspalveluun sähköpostitse heti kun vika on huomattu ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Pyrimme korvaamaan viallisen tuotteen uudella tai hyvitämme viallisen tuotteen osto- ja palautuskulut heti sen jälkeen kun tuote on palautunut MyJemmalle ja siinä oleva vika on todennettu.

Tietosuoja

Tilaaja hyväksyy, että hänen luovuttamiaan tietoja voidaan käsitellä verkkosivujen palveluiden ja toiminnan hoitamista varten MyJemman sekä niiden kolmansien osapuolten toimesta, joiden suorittamat tehtävät liittyvät mm. tilattujen tuotteiden maksuprosessiin, lähettämiseen, toimittamiseen ja käsittelyyn.

MyJemma voi käyttää Tilaajalta saamiaan henkilötietoja omiin ja kumppaneidensa markkinointitarkoituksiin. MyJemma ei kuitenkaan myy eikä vuokraa tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Varaamme oikeuden välittää Tilaajan henkilö- ja muita tietoja viranomaisille mahdollisissa lainrikkomustapauksissa. 

Tilaajan nimi, yhteystiedot ja muut henkilö- ja ostotiedot tallennetaan MyJemman verkkokaupan asiakasrekisteriin. Tarkempia tietoja asiakasrekisterin tietojen käytöstä löydät rekisteri- ja tietosuojaselosteesta. Tilaajalla on oikeus milloin tahansa kieltää MyJemmaa jatkamasta markkinointia esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö.

Tilaus- ja toimitusehtojen muuttaminen

MyJemma varaa oikeuden muuttaa verkkosivustoa ja sen prosesseja sekä näitä tilaus- ja toimitusehtoja milloin tahansa. Mahdollisista tilaus- ja toimitusehtojen muutoksista ilmoitetaan verkkosivustolla ja ne koskevat niitä tilauksia, jotka on tehty muutosilmoituksen jälkeen.

Ylivoimainen este (force majeure)

MyJemma ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Tällaisia esteitä ovat mm. sodat ja luonnonkatastrofit, tulipalot ja onnettomuudet, työtaistelutoimenpiteet ja häiriöt kuljetuksissa, laitteissa, ohjelmistoissa tai verkkoyhteydessä sekä palvelinestohyökkäykset. Myös kaikki vastaavat tilanteet, jotka estävät alihankkijoiden normaalin toiminnan katsotaan kuuluvaksi ylivoimaisiin esteisiin.

Vastuut

Sivuston käyttäjät hyväksyvät, että he käyttävät sivustoa ja sen sisältöä omalla vastuullaan. MyJemma tai muut sivuston laatimiseen, tuottamiseen ja julkaisemiseen osallistuneet tahot eivät ole korvausvelvollisia, jos sivuston käytöstä tai käytön estymisestä tahi sivustolla annettujen ohjeiden noudattamisesta aiheutuu vahinkoa. MyJemma ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki ja mahdolliset riitatilanteet

Nämä ehdot on laadittu Suomen lakia noudattaen. Mahdolliset riitatilanteet ratkaistaan Suomessa, Turun käräjäoikeudessa. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.


2. MyJemma Palvelun sopimusehdot

Soveltaminen ja määritelmät

MyJemma Oy on tuottanut Internet-applikaatiopalvelun (MyJemma-käyttöliittymä, -korutili ja -palvelinlevytila, jäljempänä yhdessä ”Palvelu”). Nämä ovat MyJemma Oy:n ja Palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Sopimusehdoissa Palvelun tuottajaan viitataan sanalla ”Toimittaja” sekä palvelun käyttäjään ja tilaajaan sanalla ”Asiakas”. Toimittajan ja asiakkaan välinen sopimus (jäljempänä "Sopimus") muodostuu asiakkaan rekisteröitymisestä, tilauksen yhteydessä hyväksymistä sopimusehdoista ja sopimusehdoissa viitatuista tiedoista ja Toimittajan antamista ohjeista. Palvelua käyttämään ryhtyessään asiakas hyväksyy nämä ehdot.

Palvelun käyttäminen edellyttää vähintään 18 vuoden ikää, MyJemma–tuotteen ja/tai Palvelun ostamista, ja Toimittajan Asiakkaaksi rekisteröitymistä. MyJemma rekisteröi Asiakkaat heidän antamien tietojen mukaisesti. Rekisteröitymisen jälkeen Palvelu on Asiakkaan käytettävissä heti. Palvelun ominaisuudet ja käytön edellytykset on selvitetty ja käyttöohjeet annetaan Toimittajan nettisivuilla. Mahdollisesti tarjottu ilmainen Palvelu voi sisältää erilaisia ominaisuuksia kuin maksullinen Palvelu.

Nämä ehdot kattavat myös Toimittajan tarjoamat lisäpalvelut. Toimittajan ja Asiakkaan välillä noudatetaan myös kutakin lisäpalvelua koskevia mahdollisia erityisehtoja, jotka Asiakas hyväksyy lisäpalveluita tilatessaan tai niitä käyttämään ryhtyessään.

Tämä Sopimus rajoittaa Toimittajan tuotetta ja Palvelua koskevia vastuita ja takuita lain sallimaan enimmäismäärään saakka. Tämän Sopimuksen mukaisesti myös Asiakkaalle voi syntyä korvausvelvollisuus Toimittajaa kohtaan. 

Toimittaja on pidättänyt oikeuden muuttaa Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle nettisivuillaan.

Tällä Sopimuksella Asiakas sitoutuu noudattamaan myös Palvelun käyttöä koskevia ohjeita. Asiakas saa käyttää Palvelua vain, jos hän hyväksyy nämä ehdot. Hyväksyessään tämän Sopimuksen Asiakas ilmoittaa samalla tutustuneensa Toimittajan tarjoamaan Palveluun ja tuotteeseen sekä ilmoittaa hyväksyvänsä niiden ominaisuudet, hinnat sekä veloitusperusteet.

Jos Asiakas ei hyväksy näitä Toimittajan ja Asiakkaan välisen Sopimuksen ehtoja, ei asianomaista Palvelua tai tuotetta saa käyttää.

Palvelu ja yleiset velvollisuudet ja oikeudet

Palvelun rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaalle myönnetään käyttöoikeus Palveluun tilauksensa ja näiden ehtojen mukaisesti. Tämän Sopimuksen perusteella Asiakkaalle ei siirry omistus- tai muita oikeuksia Palveluun.  

Palvelut on hinnoiteltu erityyppisten käyttäjien mukaan. Yksityisasiakkaille tarkoitettuja Palveluja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Yrityksille räätälöityjä Palveluja koskevat erilliset sopimukset ja hinnat. Toimittajalla on oikeus muuttaa yksityisen Asiakkaan valitseman Palvelun hinnoittelua, mikäli Palvelun pääasiallinen käyttötarkoitus poikkeaa näistä linjauksista.

Toimittaja pyrkii ylläpitämään korkeatasoista Internetin kautta tapahtuvaa Palvelua ja päivittämään Palvelua tarpeidensa mukaan. Palveluun kuuluvat tehtävät suoritetaan toimittajan ja sen alihankkijoiden työmenetelmien mukaisesti. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa yritysasiakkaan Palvelun avulla toteutettujen lisäpalveluiden toimivuudesta.

Asiakas hyväksyy, että ajoittain Palvelu ei ole saatavilla tai se voi olla toimimaton. Syinä voi olla mm. laitteiden toimintahäiriöt, määräaikaishuolto, korjaukset, vaihdot, tai Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva tai ennakoimattomissa oleva syy kuten mm. tietoliikenteen keskeytyminen tai häiriötila, digitaalisten siirtoyhteyksien katkeaminen, vihamielinen verkkohyökkäys, verkon ruuhkautuminen ja muu vika. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Toimittajalla ei ole aina mahdollisuutta vaikuttaa Palvelun jatkuvuuteen ja katkeamattomuuteen, ja että Toimittajalla ei vastaa niistä Asiakkaalle tai kenellekään muulle osapuolelle.

Asiakaskohtainen Palvelun tallennuskapasiteetti on rajoitettu Asiakkaan tilaaman tilitason maksimimäärään. Asiakaskohtainen Palvelun liikennöintimäärä on rajoitettu viiteen (5) gigatavuun (Gt) per kuukausi, ellei osapuolten kesken ole muuta kirjallisesti sovittu. Mikäli Asiakkaan verkkoliikenne ylittää asetetun liikennöintirajan, on Toimittajalla oikeus sulkea Palvelu toistaiseksi tai kunnes osapuolet ovat kirjallisesti sopineet Palvelun siirtämisestä lisämaksulliseen liikennöintirajaluokkaan.

Asiakkaan tilaaman Palvelun käyttö laittomiin, loukkaaviin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Kaikkinainen epäsiveellisen, moraalittoman, lain ja hyvien tapojen vastaisen taikka selvästi harhaanjohtavan tms. sisällön levittäminen ja julkaiseminen on kielletty Toimittajan palvelimien, tuotteiden tai Palvelun kautta. Palvelun käyttäminen siten, että se haittaa tai voi haitata Toimittajan tai Palvelun toimintaa taikka heikentää tai voi heikentää Toimittajan tai Palvelun julkista kuvaa tai mainetta, on sopimuksen vastaista ja kiellettyä. Myös sellaisen sisällön levittäminen tai julkaiseminen, joka on omiaan heikentämään Toimittajan tai Palvelun julkista kuvaa tai voi haitata niiden toimintaa tai mainetta, on sopimuksen vastaisena kielletty. Toimittajalla on yksinomainen oikeus päättää siitä, onko Palvelun tuotteiden tai palvelimen käyttö tässä tarkoitetulla kuvatulla tavalla tämän sopimuksen vastaista. Toimittajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta valvoa Asiakkaan levittämää tai julkaisemaa sisältöä.

Toimittajalla on oikeus ilman eri varoitusta poistaa laiton, sopimaton tai tämän sopimuksen tai sen hengen vastaiseksi katsomansa Palvelun sisältö. Toimittajalla on oikeus ilman varoitusta tai eri ilmoitusta sulkea sopimuksen vastaiseksi katsomansa Palvelu toistaiseksi tai kokonaan. Toimittaja voi halutessaan myös antaa varoituksen Asiakkaalle ja vaatia Asiakasta poistamaan sanotun sisällön. Toimittajalla on sisällön suhteen oikeus noudattaa oikeuden päätöstä ja viranomaisten antamia määräyksiä.

Asiakkaalla on oikeus käyttää tilauksensa mukaista ja kokoista palvelinlevytilaa. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa palvelinlevytilaansa kolmannelle taholle ilman Toimittajan kirjallista lupaa.

Asiakas vastaa siitä, etteivät Toimittajan Asiakkaalle luovuttamat käyttäjätunnukset, salasanat ja PIN-koodit joudu ulkopuolisten henkilöiden tietoon. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Toimittajalle havaitsemistaan ostamaansa Palvelua koskevista tietoturvaloukkauksista tai luvattomasta käytöstä. Toimittaja ei vastaa Asiakkaalle luovuttamiensa tunnusten, salasanojen tai PIN-koodien katoamisesta aiheutuneesta väärinkäytöstä Asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa salasanaansa ilman erillistä korvausta Toimittajan ilmoittamalla tavalla.

Toimittajan käyttämällä palvelimella ylläpidettävästä Palvelusta otetaan varmuuskopiot kerran vuorokaudessa. Mahdollisessa Asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan 89 EUR.

Toimittaja voi lähettää omia ja yhteistyökumppaneidensa tiedotteita ja tarjouksia kaikille Palvelun käyttäjille.

Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää tätä Sopimusta eikä sen kohteena olevia Toimittajan tarjoamia tuotteita tai Palvelua osaksikaan ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. Toimittajalla on oikeus teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla.

Sopimuksen voimassaolo, hinnat ja maksuehdot

Sopimus tulee voimaan heti kun Asiakas on tilannut MyJemma tuotteen tai Palvelun, rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi ja hyväksynyt nämä sopimusehdot.

Tilaus on sitova. Rekisteröitymisen jälkeen Asiakkaalla on 14 päivää aikaa peruuttaa Sopimus jos tuotetta tai Palvelua ei ole otettu käyttöön ja palautettavat tuotteet ovat virheettömässä kunnossa. Kuluttaja-asiakkaiden osalta tilaus katsotaan uuden sopimuksen aloitushetkeksi, josta alkaa kuluttajansuojalain 38/1978 mukainen peruutusoikeus. Ehdot koskevat myös Palvelun jatkoaikatilauksia. Tilauksen jälkeinen peruutus on tehtävä 14 päivän kuluessa erillisellä peruutusilmoituksella, johon Asiakkaan tulee merkitä nimi, osoite, tilauspäivä ja tilatut tuotteet, ja se tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@myjemmacollection.com. Toimittaja palauttaa tuotteista ja/tai Palveluista maksetut summat Asiakkaan käyttämällä maksutavalla 24 päivän kuluessa peruutusilmoituksen vastaanottamisesta ja palautettujen tuotteiden virheettömyyden todentumisen jälkeen. Peruutusoikeus ei koske tuotteita tai Palveluja, jonka Toimittaja on valmistanut Asiakkaalle Asiakkaan toivomusten mukaisesti (räätälöinti). Peruutusoikeus ei myöskään koske Palvelua, jonka Asiakkaan määrittämä loppukäyttäjä on ottanut käyttöönsä Asiakkaan tälle luovuttaman Palvelun tai MyJemma tuotteen avulla.

Mikäli sopimusta ei peruuteta tai se ei peruunnu ja Asiakas tilaa Palvelun, on Sopimus voimassa määräajan, joka on yhtä pitkä kuin Asiakkaan valitsema sopimuskausi. Sopimuskausi voi joissain tapauksissa olla eripituinen kuin valittu laskutusjakso. 

Kunkin sopimuskauden päätyttyä Sopimus jatkuu automaattisesti määräaikaisena aina uuden yhtä pitkän määräajan, ellei Sopimusta ole puolin tai toisin ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti irtisanottu päättymään. 

Asiakas voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa tämän Sopimuksen, jolloin Sopimus päättyy irtisanomishetkellä kuluvan sopimuskauden lopussa. Seuraavan sopimuskauden irtisanomisilmoituksen on oltava Toimittajalla viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä. Irtisanomishetkellä kuluvan sopimuskauden Palvelun maksuja ei palauteta Asiakkaalle.

Tuotteen ja Palvelun osalta noudatetaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaista hintaa. Hinnat on ilmoitettu Toimittajan verkkosivulla. Arvonlisävero sisältyy hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.

Toimittajalla on oikeus muuttaa veloitettavan tuotteen tai sopimuskausittaisen Palvelun hintaa ja maksuperustetta milloin tahansa ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle verkkosivuillaan tai sähköpostilla. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneen sopimuskauden maksuihin. Muutokset tulevat voimaan muutosilmoitusta seuraavan laskutuskauden alussa kunkin Asiakkaan kohdalla. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, tuotteiden ja Palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti muutoksen voimaantullessa välittömästi ilman eri ilmoitusta.

Asiakkaalla on hinnan muutoksen perusteella oikeus irtisanoa Sopimus kyseisen tuotteen ja/tai Palvelun osalta päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle osoitteessa contact@myjemma.fi. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen sopimuskauden lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

Toimittaja veloittaa Asiakkaan tilaamat Palvelut ja tuotteet Asiakkaan valitseman laskutusjakson mukaisena aina ennen Palvelun tai tuotteen toimittamista ja uuden sopimusjakson alkua. Toimittaja lähettää Palvelusta ja tuotteesta laskun sähköisesti ennen laskutusjakson alkua ja se tulee maksaa aina ennen uuden laskutusjakson käynnistymistä ja viimeistään laskussa ilmoitettua eräpäivänä.

Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, voi Toimittaja sulkea Palvelun toistaiseksi. Tällöin MyJemma ilmoittaa Palvelun sulkemisesta Asiakkaalle sähköpostitse. Erääntyneille laskuille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyvitykseen tai korvaukseen siltä ajalta, kun Palvelu on suljettuna asiakkaan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen vuoksi. Mikäli Asiakas ei 14 päivän kuluessa eräpäivästä maksa laskuaan, syntyy toimittajalle oikeus irtisanoa Sopimus, jonka jälkeen Palvelu kaikkine sisältöineen voidaan poistaa palvelimelta.

Toimittajalla on oikeus siirtää tähän Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle taholle.

Vastuut ja vastuiden rajoitukset
 
Toimittaja on määritellyt ja ohjeistanut kotisivuillaan ne tekniset ja ohjelmalliset vähimmäisedellytykset ja yhteydenottotavat, joilla Palvelua ja tuotetta voidaan käyttää. Toimittaja ei vastaa siitä, että Palvelu toimii muilla kuin Toimittajan määrittelemän mukaisilla edellytyksillä. Toimittaja ei ole velvollinen palauttamaan Asiakkaan maksamia maksuja tai muutenkaan korvausvelvollinen, jos Palvelun käyttö estyy siitä syystä, että Asiakas ei noudata Toimittajan antamia määrityksiä ja ohjeita, tai jos Asiakkaan käyttämän kolmannen tahon tarjoamat yhteydet eivät toimi Palvelun edellyttämällä tavalla. Toimittaja ei myöskään vastaa kolmannen tahon digitaalisten yhteyksien toimivuudesta. 

Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan käyttämästä tai toimittamasta sisällöstä, tai Asiakkaan toteuttamista kampanjoista tai muusta markkinoinnista. Mikäli Asiakas tarjoaa tai harjoittaa Palvelun avulla verkkomyyntiä tai muuta vastikkeellista toimintaa, Toimittaja ei ole vastuussa tuotteiden toimittamisesta, laskutuksesta tai palautuksista, eikä sivuilla annetuista tiedoista tai sovellettavista toimitusehdoista. Toimittaja ei ole vastuussa mistään muustakaan Asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä seikoista tai velvollisuuksista.

Toimittaja ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta, tietoturvavuodosta tai muuttumisesta ja näistä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, tai tietojen palauttamiseen tai uudelleen tuottamiseen liittyvistä vahingoista ja kuluista. 

Toimittaja ei vastaa käyttämänsä kolmannen tahon yhteyksien toimivuudesta. Toimittaja ei vastaa palvelimen tai Internetin kautta tapahtuvasta tietoverkon tai tietoverkkoon liitettyjen laitteiden ja järjestelmien häirinnästä tai niistä aiheutuvista haitoista.

Toimittaja varaa oikeuden keskeyttää Palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Toimittaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja pyrkii tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Toimittajalla on yksinomainen oikeus kaikkiin Palvelun graafisiin elementteihin sekä ohjelmakoodiin. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää, kopioida, jäljitellä, tai tallentaa Palvelua tai sen osia missään muodossa tai käyttää niitä muilla kuin Toimittajan palvelimilla.

Mikäli MyJemma Oy tarjoaa Palvelun ilmaista kokeiluaikaa, on sen systemaattinen tai kaupallinen hyväksikäyttö kiellettyä.

Asiakkaalle kuuluu oikeudet itse laatimaansa ja Palvelussa julkaisemaansa sisältöön. Asiakas vastaa sitä, että asiakkaan julkaisema sisältö ei riko kolmansien tahojen oikeuksia. Toimittajalla ei ole oikeuksia sellaiseen Asiakkaan Palvelun sisältöön, jonka Asiakas on erikseen tilannut joko Toimittajalta tai kolmannelta osapuolelta, tai Asiakkaan toimittamaan sisältöön, tai Palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön.

Toimittaja ei vastaa sellaisesta vaatimuksesta, joka kohdistuu Asiakkaan Palvelussa julkaisemaan sisältöön tai Asiakkaalle räätälöityyn tahi Asiakkaan itse tuottamaan sisältöön tai ulkoasuun taikka niitä koskeviin oikeuksiin.

Toimittajan vastuu on rajoitettu ja mahdollisen vahingonkorvauksen enimmäismäärä on tilauksen mukaisen Palvelun osalta 20 EUR. Toimittaja ei kuitenkaan korvaa kolmansien osapuolten aiheuttamaa vahinkoa Asiakkaalle. Toimittaja ei ole vastuussa siitä Asiakkaan mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Palvelun sulkemisesta tai poistamisesta Asiakkaan maksuviivästyksen tai sopimusrikkomuksen vuoksi.

TOIMITTAJA EI VASTAA MISTÄÄN VÄLILLISESTÄ TAI EPÄSUORASTA VAHINGOSTA. TÄMÄ SOPIMUS SÄÄNTELEE TYHJENTÄVÄSTI TOIMITTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUUN SEKÄ VASTUUN SOPIMUSRIKKOMUKSEN JOHDOSTA.

Asiakas on vastuussa ja puolustaa, turvaa ja suojaa Toimittajaa ja sen yhteistyökumppaneita, ja niiden johtajia, edustajia ja työntekijöitä, kaikkea vastuuta, menetyksiä, vahinkoja tai kustannuksia (mukaan lukien asianajopalkkiot palkkiot) vastaan, jotka johtuvat Asiakkaan tai Asiakkaan osoittaman loppukäyttäjän Sopimuksen vastaisesta Palvelun käytöstä, lainvastaisesta toiminnasta, tai kenen tahansa henkilön tai yhteisön oikeuksien loukkaamisesta, mukaan lukien rajoituksetta omistus- ja tekijänoikeudet.

Ylivoimainen este

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Toimittajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Toimittaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat mm. sodat ja luonnonkatastrofit, tulipalot ja onnettomuudet, työtaistelutoimenpiteet ja häiriöt kuljetuksissa, laitteissa, ohjelmistoissa tai verkkoyhteydessä sekä palvelinestohyökkäykset. 

Toimittajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi. 

Toimittaja voi tehdä ilmoituksen Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä kotisivuillaan tai sähköpostilla.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet toimittajan kotipaikan tuomioistuimessa.

Mikäli osapuolet siitä erikseen kirjallisesti sopivat, tästä Sopimuksesta aiheutuva riita ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Riita voidaan saattaa myös ensisijaisesti ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovinto-menettelyssä, mikäli sopijapuolet siitä kirjallisesti sopivat.

Sopimuksen muuttaminen

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palveluiden ja tuotteiden teknisiä määrityksiä sekä toimitus- ja sopimusehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, on Asiakkaalla muutoksen perusteella oikeus irtisanoa Sopimus kyseisen tuotteen ja/tai Palvelun osalta päättymään ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

Toimittajalla on myös oikeus siirtää tarjoamansa ja myymänsä Palvelut sekä liiketoimintansa kolmannelle taholle. Toimittaja voi tehdä ilmoituksen toimintojen muutoksesta Asiakkaalle kotisivuillaan tai sähköpostilla.